15 Following

Ordered by most recently followed

 • Till Antonio Mahler

  Till Antonio Mahler

  Technology enthusiast from Berlin. Lover of random yet mesmerizing knowledge. Curious about all aspects of life.

 • Esranur Maral

  Esranur Maral

  ⚖️

 • Türkçe Yayın

  Türkçe Yayın

  Her düşünce dinlemeye değerdir. ‘Türkçe Yayın’ her sesi duyurmayı amaçlayan özgür fikir yayınıdır.

 • Mehmet Özalp

  Mehmet Özalp

 • Talha Ocakçı

  Talha Ocakçı

  Yazılarımda bazı şeyleri yanlış anlatıyor olabilirim. Kesin yanlış anlatıyorumdur.

 • Medium Staff

  Medium Staff

  News and updates from the staff at Medium.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store